น้ำตะไคร้, วิธีทำเครื่องดื่ม, ตะไคร้

วิธีทำเครื่องดื่ม น้ำตะไคร้