โรตี

ผัดสะตอ

วิธีทำอาหาร

### ส่วนผสม ### – สะตอ (แกะเม็ด)…

เมี่ยงปลาทู

วิธีทำอาหาร

### ส่วนผสม ### – ปลาทูนึ่ง หรือ…

ซุปข้าวโพด

วิธีทำอาหาร

### ส่วนผสม ### – น้ำต้มสุก 2 1/…